Data publikacji w serwisie:

Prof. Przemysław Matusik z Nagrodą Naukową Miasta Poznania

Profesor Przemysław Matusik z Wydziału Historii został laureatem Nagrody Naukowej Miasta Poznania. Tym samym, naukowiec i redaktor naczelny Kroniki Miasta Poznania stanął w równym szeregu z takimi tuzami poznańskiej nauki jak profesorowie Edward Balcerzan, Piotr Tryjanowski czy Robert Pietrzak.

W czasie uroczystej Sesji Rady Miasta w Sali Ziemi wręczono też przyznane wcześniej tytuły: Honorowego Obywatela Miasta Poznania - został nim związany z UAM prof. Wojciech Łączkowski z Wydziału Prawa i Administracji oraz Zasłużony dla Miasta Poznania. Tutaj wyróżniono między innymi Annę Chraniuk z Wydziału Neofilologii.

Profesor Witold Jurek przybliżając postać laureata Nagrody Naukowej zauważył, że głównym powodem przyznania wyróżnienia było dzieło, które napisał ,,jeden człowiek'', dzieło pt. "Historia Poznania". Podkreślił słowo "jeden'', bowiem wcześniejsze prace i tak obszerne dzieła były pisane pod redakcją i przez wielu autorów.

- To dzieło napisane przystępnym językiem, który sprawia, że "Historię Poznania" czyta się niemal jak beletrystykę - mówił prof. Jurek.

Jako podsumowanie swojego wystąpienia profesor odwołał się do uzasadnienia wniosku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza o przyznanie nagrody: "Historia Poznania profesora Matusika jest nie tylko zjawiskiem naukowym, ale i społecznym. Jest to dzieło imponujące rozmachem, niezwykle istotne dla naszego miasta i regionu. Stanowi też pewien drogowskaz, jak należy pisać książki historyczne..."

Prof. Przemysław Matusik dziękując za wyróżnienie, dziękował kapitule, uniwersytetowi, PTPN-owi i Poznaniowi, ale przede wszystkim... żonie, która przez lata znosiła cierpliwie jego zaangażowanie w napisanie ,,Historii...''

- Nie wiem czy zdajecie sobie państwo sprawę z tego - mówił, że owe cztery tomy, to dwa miliony znaków...

Profesor opowiedział o swojej drodze naukowej, przynależności do społeczności Świerczewa i o swoich mentorach. Tu skupił się na dwóch postaciach, profesorach: Lechu Trzeciakowskim i Jacku Wiesiołowskim.

Laureat odwołując się do wątków związanych z Ukrainą stwierdził, że historia nie jest nauczycielką życia. - Ona niczego nas nie uczy - mówił. - Życie i emocje są silniejsze od wiedzy, a historia zawsze przegra z tym co w danym momencie inspiruje nas do działania.

Profesor Przemysław Matusik jest ,,od zawsze'' związany z UAM. Jego główne zainteresowania skupiają się na historii XIX wieku, zaborze pruskim ze szczególnym uwzględnieniem Poznańskiego, historią miejską (zwłaszcza dziejami Poznania).

Profesor jest też laureatem wielu nagród. Między innymi: Nagrody im. Edwarda Raczyńskiego Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Rozwoju Miasta Poznania oraz Nagrody Lidera Pracy Organicznej Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego. Oprócz wspomnianego wyżej stanowiska redaktora naczelnego, piastuje także stanowisko sekretarza generalnego PTPN i jest członkiem rady redakcyjnej ,,Przeglądu historycznego’’.  Na macierzystym wydziale jest prodziekanem ds. naukowych.

tekst: Krzysztof Smura

fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497