Data publikacji w serwisie:

Prof. Robert Lew z WA UAM współautorem prognozy przebiegu epidemii COVID-19 dla różnych krajów

Dwuosobowy zespół w składzie: prof. Robert Lew (Wydział Anglistyki UAM) i dr Wojciech Młocek (URK) opracował model matematyczny prognozujący, z kontrolowaną dokładnością, przyszły przebieg epidemii COVID-19 w poszczególnych krajach. Praca na ten temat znajduje się w recenzji w wiodącym czasopiśmie międzynarodowym, tymczasem z prognozami można zapoznać się na codziennie aktualizowanym dashboardzie pod adresem: https://rebrand.ly/covid_dashboard.

Więcej krajów w formie jednego dokumentu, prognozy nowych przypadków i porównania krajów znajdują się pod adresem: https://rebrand.ly/RCovid.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048