Data publikacji w serwisie:

Prof. Ryszard Wryk na czele Kapituły nagradzającej poznańskich sportowców

Prof. Ryszard Wryk z Wydziału Historycznego UAM został Przewodniczącym Kapituły Nagrody Sportowej Miasta Poznania i Stypendium Sportowego Miasta Poznania na kadencję 2018-2023. Kapituła co roku wyłania laureatów Nagrody Sportowej Miasta Poznania (najlepszego zawodnika i trenera) oraz stypendiów dla młodych, uzdolnionych sportowców z poznańskich klubów. Wyróżnienia przyznawane są wybitnym zawodnikom oraz trenerowi, którzy osiągnęli znaczące sukcesu na arenie krajowej i międzynarodowej, czym przyczynili się do promocji miasta.

Prof. Ryszard Wryk w swojej działalności naukowej interesuje się historią Polski XX wieku, szczególne ruchem sportowym na ziemiach polskich od schyłku XIX wieku po współczesność.

Fot. Piotr Namiota