Data publikacji w serwisie:

Prof. Stanisław Sierpowski odnowił doktorat

20 października 1969 r. Stanisław Sierpowski, obecnie profesor, obronił pracę doktorską. - Dzisiejsza uroczystość jest przypomnieniem tego dnia sprzed 54 lat. My, zgodnie z akademicką tradycją, wspominamy te miłe chwile związane z nadaniem stopnia doktora Panu Profesorowi - mówiła rektorka UAM, prof. Bogumiła Kaniewska podczas uroczystego odnowienia doktoratu naukowca, w poniedziałek, 6 marca.

Laudację wygłosił prof. Krzysztof Stryjkowski z Zakładu Archiwistyki Wydziału Historii, promotor odnowienia doktoratu. Jak podkreślał, na drodze naukowej Jubilata ważnymi miejscami były archiwa: - Konsekwencją zainteresowania archiwami, najpierw jako badacza, było, w 1987 roku, objęcie stanowiska Kierownika Zakładu Archiwistyki na Wydziale Historycznym naszego Uniwersytetu. Szefem Zakładu, a zarazem jednym z liderów poznańskiego środowiska archiwalnego, pozostawał do 2012 roku - mówił prof. Krzysztof Stryjkowski.

Prof. Stanisław Sierpowski był prorektorem UAM w latach 1985-1987, a także wieloletnim dyrektorem Biblioteki Kórnickiej PAN. Został wyróżniony licznymi nagrodami naukowymi i odznaczeniami, w tym Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Otrzymał również tytuł honorowego obywatela miasta Leszna oraz Nagrodę Honorową Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918/1919 „Dobosz Powstania Wielkopolskiego”. Jest uczonym, który nadal aktywnie uczestniczy w życiu akademickiego środowiska naukowego.

- Szanowny Panie Profesorze, życzę, by energii i sił do dalszej działalności nigdy Panu nie zabrakło - mówiła rektorka UAM, prof. Bogumiła Kaniewska.

Uchwałę o odnowieniu doktoratu prof. Stanisława Sierpowskiego Senat UAM podjął na posiedzeniu w dniu 6 kwietnia 2020 r.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048