Data publikacji w serwisie:

Prof. Zbigniew Zwoliński profesorem belwederskim!

Wśród naukowców, którym 3 października Prezydent RP Andrzej Duda wręczył nominacje profesorskie, znalazł się prof. Zbigniew Zwoliński z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Prof. Zbigniew Zwoliński jest profesorem nauk o ziemi, a jego macierzystym wydziałem jest Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Zasadniczym przedmiotem zainteresowań profesora są transdyscyplinarne badania współczesnych procesów geoekologicznych w warunkach zmian glokalnych, głównie zmian klimatu, nasilających się zjawisk ekstremalnych i narastającej antropopresji w różnych strefach morfoklimatycznych: Spitsbergen, Polska, Amazonia, Australia i Oceania, Antarktyka.

Profesorowi Zbigniewowi Zwolińskiemu gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.