Data publikacji w serwisie:

Profesor Lech Drewnowski z odnowionym doktoratem

- Jest niedoścignionym wzorem postawy naukowej i autorytetem dla środowiska matematycznego - mówiła o prof. Lechu Drewnowskim rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska podczas uroczystości odnowienia doktoratu naukowca, która odbyła się 7 listopada w Collegium Minus.

Profesor Lech Drewnowski to wybitny uczony o międzynarodowej sławie, specjalista w zakresie analizy funkcjonalnej i teorii miary, a zwłaszcza badania struktury przestrzeni liniowo-topologicznych i miar wektorowych. Prof. Drewnowski w latach 1987-1990 pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. naukowych Instytutu Matematyki, a w latach 1980-2014 był kierownikiem Zakładu Analizy Funkcjonalnej. Laudację podczas uroczystości wygłosił prof. Witold Wnuk, promotor odnowienia doktoratu.

Uchwałę o odnowieniu doktoratu prof. Lecha Drewnowskiego Senat UAM podjął w dniu 28 lutego 2022 roku.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048