Data publikacji w serwisie:

Profesor Przemysław Urbańczyk został Laureatem Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego

Laureatem tegorocznej, a już trzynastej z kolei, Nagrody Lednickiego Orła Piastowskiego został Profesor Przemysław Urbańczyk. Uroczystość wręczenia Nagrody odbyła się 30 czerwca br.

Nagroda Lednickiego Orła Piastowskiego jest honorowa, przyznawana raz w roku przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych i upowszechniania wiedzy o roli dynastii piastowskiej w historii Polski i Europy oraz ochrony piastowskiego dziedzictwa kulturowego. – W ten sposób pielęgnujemy często zapominaną historię początków państwa polskiego związaną z Wielkopolską” – podkreśla Marszałek Marek Woźniak.

Profesor Przemysław Urbańczyk jest archeologiem, profesorem zwyczajnym w Instytucie Archeologii UKSW oraz w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN. Jest także inicjatorem i obecnie Dyrektorem, działającego od 2017 roku, Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych (PIAST). W 1993 roku uzyskuje habilitację (na podstawie pracy Medieval Arctic Norway), a w roku 2000 tytuł profesora zwyczajnego. Zainteresowania badawcze Profesora koncentrują się na zagadnieniach związanych z wczesnym średniowieczem, ale szereg prac poświęconych było teorii badań archeologicznych, historii archeologii oraz metodyce prac wykopaliskowych. Wśród Jego publikacji szczególne miejsce zajmują te związane z początkami państw, chrystianizacją, architekturą mieszkalną i sakralną, ale także poświęcone tematyce funeralnej. W swych badaniach i publikacjach łączy archeologię i historię. Od 1992 roku jest także czynnym wykładowcą akademickim. Prowadził badania wykopaliskowe w Polsce, oraz w Anglii, Norwegii, Kuwejcie, Peru i na Islandii. Jest kierownikiem wielu grantów, autorem ponad 400 publikacji, a także redaktorem monumentalnej kilkunastotomowej serii „Origines Polonorum” oraz 5-tomej serii „The Past Societies. Polish Lands from the First Evidence of Human Presence to the Early Middle Ages”.

Wśród dotychczasowych laureatów odnajdujemy m.in. prof. Hannę Kóčke-Krenz, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, prof. dr hab. Tomasza Jasińskiego, prof. dr hab. Gerarda Labudę, prof. dr hab. Zofię Kurnatowską, prof. dr hab. Jerzego K. Strzelczyka, prof. dr hab. Zygmunta Świechowskiego oraz prof. dr hab. Klementynę Żurowską, prof. dr hab. Henryka Samsonowicza, prof. dr hab. Jerzego Wyrozumskiego, prof. dr hab. Antoniego Gąsiorowskiego i prof. dr hab. Stanisława Suchodolskiego.

Laureata wyłania, spośród zgłoszonych kandydatów, Kapituła Nagrody, w skład której wchodzą:  Jego Eminencja ks. Arcybiskup Wojciech Polak, Metropolita Gnieźnieński, Prymas Polski, Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański, JM Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Jolanta Goszczyńska, Prezes PTH prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, Prezes SNAP prof. dr hab. Andrzej Michałowski, Dyrektor MPP na Lednicy prof. dr hab. Andrzej Marek Wyrwa oraz Sekretarz Jacek Wrzesiński.

fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497