Data publikacji w serwisie:

Profesor Tomasz Goslar uhonorowany Medalem Homini Vere Academico

Od 20 lat w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym działa Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe. Od początku istnienia kieruje nim prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar, którego wybitne zasługi, 3 grudnia zostały uhonorowane Medalem Homini Vere Academico. Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe jest wspólną inicjatywą UAM oraz Fundacji UAM, która stanowi przykład łączenia nauki z jej praktycznym zastosowaniem.

Medal Homini Vere Academico jest przyznawany przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest wyrazem uznania za dorobek naukowy i dydaktyczny. Przyznawany jest osobie "spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu”.

Prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar jest wybitnym fizykiem, a także światowym ekspertem w dziedzinie badań chronologii i mechanizmów dawnych zmian klimatu. Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe (PLR) działające pod jego kierownictwem zajmuje się określaniem wieku próbek dla instytucji z całego świata, w tym np. najważniejszych światowych uniwersytetów jak University of Cambridge, University of Oxford, University of California w Berkeley czy Harvard University. Wśród badanych materiałów zawierających węgiel są między innymi: kości, osady z dna jezior, gleba, ceramika, malowidła naścienne, tkaniny, papier czy pergamin.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497