Data publikacji w serwisie:

Projekt z sercem

Wśród projektów wybranych do realizacji w ramach polsko-chińskiego konkursu bilateralnego znalazł się NanoHEART prof. Stefana Jurgi z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konkurs został ogłoszony przez NCBiR wspólnie z Ministerstwem Nauki i Technologii ChRL.

Specjaliści z UAM we współpracy z badaczami z Uniwersytetu w Tiencin będą tworzyć nanosystemy, służące do diagnostyki i leczenia choroby niedokrwiennej serca z wykorzystaniem wielofunkcyjnych nanocząstek.

Jak dotąd nanomateriały są stosowane głównie w diagnostyce i leczeniu nowotworów. Technologia ta jednak może znaleźć zastosowanie również w przypadku chorób układu krążeniowego, a szczególnie choroby niedokrwiennej serca, nadal będącej jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Na przeszkodzie szerokiemu wykorzystaniu nanomateriałów stoi m.in. brak odpowiedniej oceny ich bezpieczeństwa. Projekt NanoHEART może częściowo wypełnić tę lukę, ponieważ jeden z jego etapów będzie polegał na ustanowieniu procedur oceny bezpieczeństwa biologicznego i wpływu nanomateriałów w chorobach niedokrwiennych serca.

Więcej o projekcie prof. Stefana Jurgi w artykule “Życia Uniwersyteckiego”: https://uniwersyteckie.pl/nauka/prof-stefan-jurga-na-ratunek-sercu

Fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048