Data publikacji w serwisie:

Przedstawiciele UAM na konferencji LUMEN 2020

VI Konferencja Liderzy Zarządzania Uczelnią LUMEN odbędzie się online w dniach 24 i 25 listopada. Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zaprosili zarówno przedstawicieli organizacji kształtujących prawo o szkolnictwie wyższym tj. MEiN i KRASP, jak i reprezentantów uczelni odpowiedzialnych za zarządzanie na poziomie strategicznym i operacyjnym. Wśród prelegentów znalazła się m.in. rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Bogumiła Kaniewska.

Tematyka konferencji LUMEN będzie ściśle związana z aktualną sytuacją uczelni w Polsce i na świecie. Pani rektor weźmie udział w dyskusji panelowej “Nowi liderzy uczelni i ich programy – panel z udziałem rektorów w kadencji 2020-2024", która odbędzie się 24.11 o godz. 10:45. W następnym punkcie programu, rozmowie na temat “Uczelnie ery post-COVIDowej – doświadczenia, dobre praktyki”, będzie uczestniczył prof. Marek Kwiek z UAM. Konferencję LUMEN 2020 poprowadzi Marcin Witkowski, reprezentujący UAM oraz European Association of Communication Professionals in Higher Education-EUPRIO.

Inicjatorem i głównym organizatorem konferencji LUMEN jest PCG Academia – lider rozwiązań doradczych i informatycznych dla uczelni wspierających profesjonalne zarządzanie nauką i edukacją. Partnerem merytorycznym konferencji jest Fundacja Rektorów Polskich, a patronat nad tegorocznym wydarzeniem objęli: Minister Edukacji i Nauki, RGNiSW, Przewodniczący KRASP, PKA, Forum Akademickie oraz OPI.

Udział w konferencji jest bezpłatny, wymaga jednak wypełnienia formularza rejestracyjnego.

Program wydarzenia znajduje się pod adresem: https://lumen.edu.pl/program/

Dodatkowe informacje oraz rejestracja możliwe są na stronie: https://lumen.edu.pl/

Fot. lumen.edu.pl

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048