Data publikacji w serwisie:

Przestrzeń otwarta

Jak powinny być wykorzystane budynki i kampusy UAM? Odpowiedź na to pytanie przyniosą konsultacje społeczne, do udziału w których zachęcają organizatorzy.

Pomysł na projekt powstał jako wspólna inicjatywa osób pracujących i studiujących na UAM. Każdy z etapów jest koordynowany i realizowany wspólnie przez badaczki i badaczy z Wydziału Socjologii, jak i przez osoby należące do Koła Naukowego Osób Studiujących Socjologię. Do 28 kwietnia na stoiskach konsultacyjnych na kampusach UAM można wyrazić swoje zdanie na temat mocnych i słabych stron miejsc studiowania.

Organizatorzy zapraszają od 9:30 do 16:30 pod hasłem "Przestrzeń otwarta".

  • Kampus Morasko: (przy Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa): 23 i 27 kwietnia
  • Kampus Ogrody: 23, 24 i 27 kwietnia
  • Collegium Novum: 24 i 25 kwietnia
  • Collegium Iuridicum Novum: 28 kwietnia

Jak mówi dr Łukasz Rogowski, Prodziekan ds. współpracy i rozwoju Wydziału Socjologii UAM: - Uniwersytet jest miejscem nie tylko nauki, ale pełni również inne funkcje. W jego ramach wytarzają się więzi społeczne, a spędzanie czasu pomiędzy zajęciami czy pracą wymaga przestrzeni dla odpoczynku, czy też zaplecza pozwalającego na zaspokojenie potrzeb żywieniowych. Dlatego warto zadbać o to, by budynki i infrastruktura uniwersytecka odpowiadały na wielowymiarowe potrzeby różnych użytkowników i użytkowniczek - i temu właśnie służą nasze badania. W ich ramach przeprowadzamy wywiady, spacery badawcze, ogólnouniwersyteckie badania ankietowe, a na stoiskach konsultacyjnych pytamy o opinie wszystkie osoby, które będą się chciały podzielić swoim zdaniem. W ten sposób dbamy również o relacje uczelni z jej otoczeniem, w tym o miejsce uniwersytetu w tkance miejskiej.

Julita Prusak, Prezeska Koło Naukowe Osób Studiujących Socjologię dodaje: - Pomysł na projekt powstał w oparciu o nasze własne doświadczenia, obserwacje i refleksje na temat tego, jak przestrzenie uniwersyteckie mogą wspierać społeczność akademicką. Wykorzystując socjologiczną wrażliwość chcemy prowadzić żywą rozmowę bezpośrednio z różnymi kategoriami osób użytkujących budynki uczelniane i zmapować ich oraz nasze - studenckie potrzeby i ostatecznie wypracować rekomendacje, dzięki którym wszystkim w obrębie Uniwersytetu poprawią się relacje z jego przestrzenią.

Publiczna prezentacja wyników konsultacji jest zaplanowana na początek nowego roku akademickiego. Badania są finansowane ze środków projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza.

fot. Adrian Wykrota

Kontakt