Data publikacji w serwisie:

Recenzja noblistki

Olga Tokarczuk, laureatka literackiej Nagrody Nobla, otrzymała 1 czerwca dyplom Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Wrocławskiego. Recenzję dorobku pisarki przygotowała rektorka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Bogumiła Kaniewska.

Pisarstwo Olgi Tokarczuk prowadzi od samego początku dialog z rzeczywistością, z przeszłością, ze światem jaki jest i jakim go sobie wyobrażamy i jakim być powinien. Bo nie są to przecież zjawiska tożsame, o czym wiedział już Arystoteles, dostrzegając w literackiej artykulacji możliwości, jakimi nie dysponuje historia, pozbawiona “filozoficzności” - napisała prof. Bogumiła Kaniewska w recenzji. Literackość Olgi Tokarczuk to po pierwsze świadomość formy, odpowiedzialności za językowe tworzywo. Tradycja w jej tekstach jest wyraźnie przywoływana i równocześnie kwestionowana, co staje się źródłem wieloznaczności, polifoniczności przekazu. Ta najbardziej współczesna ze współczesnych autorek, wyprzedzająca własny czas, nieprawdopodobnie czuła na każde drgnienie aktualności, swą rozmowę z czytelnikiem opiera na kulturowej pamięci, odwołaniu do zapoznanych fragmentów dziejów świata, sprawdzaniu konwencji, która pod jej piórem odzyskuje świeżość, nie stając się przy tym niezrozumiała. Bo nie o eksperyment tu chodzi, lecz o porozumienie, komunikację, która nieustająco wymaga poświęcenia tego, co pojedyncze i idiosynkratyczne na rzecz tego, co społeczne. - podkreśla rektorka UAM.

O przyznaniu Oldze Tokarczuk najwyższego uniwersyteckiego wyróżnienia Senat UWr zdecydował jesienią 2021 roku. Czerwcowej uroczystości towarzyszy konferencja naukowa "Literatura i wielkie problemy współczesności", poświęconą pisarstwu i aktywności publicznej noblistki. 1 czerwca do księgarń trafiła nowa powieść Olgi Tokarczuk pt. "Empuzjon".

Prof. Bogumiła Kaniewska była także recenzentką, gdy Doktorat Honoris Causa Uniwersytetu Jagiellońskiego otrzymał Wiesław Myśliwski, laureat Poznańskiej Nagrody Literackiej.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048