Data publikacji w serwisie:

Rekomendacje MEiN dotyczące kandydatów na studia z Białorusi

Pojawiły się rekomendacje Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczące rekrutacji na studia w Polsce kandydatów z Białorusi oraz pismo Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich w tej sprawie.

Ustalenia w związku z obecną sytuacją na Białorusi to m.in.:

  • rekomendacja stosowania warunkowego przyjmowania na studia obywateli Białorusi na podstawie zeskanowanych dokumentów nadesłanych drogą elektroniczną – bez oryginałów tych dokumentów. Oryginały dokumentów powinny zostać dostarczone po przyjeździe na studia;
  • rekomendowana jest taka  organizacja procesu rekrutacji, aby z uwagi na istniejące ograniczenia, przebiegał on z wykorzystaniem w jak najszerszym zakresie metod i technik porozumiewania się na odległość (bez konieczności osobistego stawienia się na egzamin stacjonarny jeśli nie jest to niezbędne);
  • rekomendacja wprowadzenia alternatywnych wymagań rekrutacyjnych dla obywateli Białorusi umożliwiających im wzięcie udziału w rekrutacji na studia bez konieczności powrotu na Białoruś w celu przedłużenia ważności certyfikatu CT.

Szczegóły w pismach Ministra Edukacji i Nauki oraz Zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich.