Data publikacji w serwisie:

Rektor UAM odpowiada studentom

- Trwają intensywne prace nad zarządzeniem w sprawie organizacji semestru zimowego – odpowiada studentom prorektor UAM prof. Joanna Wójcik. W czwartek 19 sierpnia Samorząd Studentów Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu zwrócił się do rektorki, prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej, z prośbą o szybkie ogłoszenie decyzji dotyczących najbliższego semestru.

-  W imieniu JM Rektor informuję, że od momentu ogłoszenia rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki (10.08.2021), na UAM trwają intensywne prace nad zarządzeniem Rektora w sprawie działania Uniwersytetu w warunkach epidemii w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 – czytamy w odpowiedzi prorektor Uniwersytetu. Prof. Joanna Wójcik zaznacza, że przygotowanie zarządzenia stanowi proces legislacyjny wymagający czasu oraz konsultacji, które właśnie dobiegają końca. Zarządzenie, które ukaże się najpóźniej w poniedziałek, pozostanie w zgodzie z założeniami, które zostały przedstawione środowisku akademickiemu w liście JM Rektor prof. Bogumiły Kaniewskiej z dnia 7 lipca oraz liście prorektor Wójcik, skierowanym do studentek i studentów 6 lipca br.

- Należy jednocześnie pamiętać, że w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej w kraju oraz trwającymi w MEiN pracami legislacyjnymi, możemy spodziewać się kolejnych uregulowań, do których jako uczelnia będziemy się dostosowywać. Dlatego raz jeszcze chciałabym podkreślić, że gorąco zalecamy i rekomendujemy zaszczepienie się, by planowany powrót na Uniwersytet był możliwy i bezpieczny dla nas wszystkich – kończy swoją odpowiedź prorektor UAM.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497