Data publikacji w serwisie:

Rektor UAM przewodniczącym Kolegium Rektorów Miasta Poznania

Na czele Kolegium Rektorów Miasta Poznania stanął JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzej Lesicki. Jego zastępcami zostali: dotychczasowy przewodniczący prof. Tomasz Łodygowski - Rektor Politechniki Poznańskiej oraz prof. Andrzej Tykarski - Rektor Uniwersytetu Medycznego.

W skład Kolegium wchodzą rektorzy publicznych szkół wyższych miasta Poznania. Jednym z głównych celów tego zespołu jest integracja poznańskiego środowiska naukowego i zacieśnienie współpracy w rozwiązywaniu wspólnych problemów dotyczących działalności naukowej, dydaktycznej, inwestycyjnej, związanej z rozwojem sportu akademickiego, opieką zdrowotną pracowników i studentów, aktywnością naukową i kulturalną studentów. Przewodniczący Kolegium Rektorów Miasta Poznania wybierany jest na dwuletnią kadencję.