Data publikacji w serwisie:

Rozsiedli się w Poznaniu

W sumie jest ich sześcioro - czterech statecznych naukowców i dwoje studentów. Łączy ich Uniwersytet oraz fakt, że… zasiedli na ławkach. Uniwersyteckie Studio Filmowe UAM przygotowało krótki film prezentujący pomniki-ławeczki czterech ojców założycieli Uniwersytetu Poznańskiego oraz ławeczkę studencką, które upamiętniły obchodzone w minionym roku akademickim 100-lecie Uniwersytetu Poznańskiego. To dobra okazja, aby przypomnieć wszystkie rzeźby.

Jak w historii, także w przypadku pomników zaczęło się od prof. Heliodora Święcickiego, pierwszego Rektora uczelni, lekarza, społecznika i filantropa. Ławeczka, na której „przysiadł” stoi pod Collegium Minus UAM. Rektor od niemal dekady dotrzymuje towarzystwa społeczności akademickiej, której przedstawiciele chętnie przysiadają obok niego w drodze do Rektoratu. Prof. Święcicki „pozuje” też do zdjęć z absolwentami czy turystami odwiedzającymi nasze miasto.

Prof. Józef Kostrzewski, archeolog, twórca poznańskiej szkoły archeologicznej, jest najbardziej „mobilny” spośród utrwalonych w pomniku poznańskich naukowców. Początkowo jego ławeczka znajdowała się w parku obok CK Zamek. Następnie prof. Kostrzewski trafił obok „swojego” wydziału – Collegium Historicum na Morasku, gdzie niedawno również zmienił (tym razem już nieznacznie) miejsce pobytu. Aktualnie archeolodzy, historycy i etnolodzy mogą usiąść obok naukowca przed wejściem do budynku Wydziału Historycznego.

W jubileuszowym roku na Kampusie Ogrody pojawił się filozof, pierwszy dziekan Wydziału Filozoficznego – prof. Michał Sobeski. Obok Collegium Maius przy ul. Fredry stoi natomiast ławeczka ks. prof. Stanisława Kozierowskiego, historyka i onomasty, którego najważniejszym dziełem jest czterotomowy „Atlas nazw geograficznych Słowiańszczyzny Zachodniej”.

Co ciekawe, każda z czterech ławeczek-pomników ojców założycieli Uniwersytetu Poznańskiego różni się nie tylko zasiadającą na niej postacią, lecz także kształtem samej ławeczki. Wszystkie są jednak utrzymane w podobnej konwencji. Zupełnie inna jest natomiast ławeczka prezentująca kolejne ważne dla każdej uczelni osoby – ławeczka studentów. Ona z laptopem, on z książką, siedzą przed Domem Studenckim „Hanka”. Odpoczywają na ławce z granitu, bez oparcia. Obok jest wiele miejsca, aby im towarzyszyć. Pomnik zamyka temat ławeczek klamrą, bo na trzymanej przez studenta książce widnieje cytat – słowa pierwszego Rektora Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Heliodora Święcickiego, które kierował właśnie do studentów: „Strzeżcie się szarzyzny życia, w którym nie ma wielkich ukochań i słońc wielkich”.

Projektantem pomników naukowców jest Grzegorz Godawa, wykonania podjął się Brązart Odlewnia Artystyczna Juliusz i Barbara Kwiecińscy. Ławeczkę studencką wykonała pracownia rzeźbiarsko-odlewnicza „Garstka Studio” S.C. Piotr Garstka, Andrzej Garstka; pomnik zaprojektował Roman Kosmala.

Fundatorem wszystkich ławeczek jest Fundacja UAM.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048