Data publikacji w serwisie:

Ruszają zapisy na szczepienia nauczycieli akademickich w UAM

W związku z wytycznymi, które przekazało Ministerstwo Edukacji i Nauki, na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczyna się akcja szczepień przeciwko COVID-19. Uprawnionymi do wzięcia w niej udziału będą nauczyciele akademiccy, doktoranci prowadzący zajęcia i inne osoby współpracujące z Uniwersytetem (np. w oparciu o umowę cywilnoprawną, jednak również prowadzące zajęcia). Mimo starań, nie udało się włączyć do powyższej grupy pracowników niebędących nauczycielami.

Zapisy odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny w intranecie uczelni i obejmują osoby urodzone po 31 grudnia 1956 r. Akcję szczepień na UAM koordynuje z-ca kanclerza, Maria Buzińska.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048