Data publikacji w serwisie:

Rywalizacja w kosmicznej scenerii

Pierwszy etap jubileuszowej, 80. odsłony Tour de Pologne, rozpocznie się i zakończy w najbliższą sobotę w Poznaniu. Trasa tego wyjątkowego wyścigu kolarskiego będzie przebiegała w rejonie Góry Moraskiej. Przy zlokalizowanej tam premii górskiej planują się pojawić studenci i pracownicy Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, którzy będą kibicować zawodnikom, a nawet szykują niespodziankę... Już dziś przygotowali natomiast garść ciekawostek dotyczących tak dobrze znanego przez naukowców WNGiG terenu.

  • Najwyższym wzniesieniem w północnej części Poznania jest Góra Moraska (154 m n.p.m.), należąca do pasa moren polodowcowych, które powstały ok. 18,5 tys. lat temu.
  • Na stokach morenowej Góry Moraskiej występuje 7 zagłębień terenu interpretowanych jako kratery uderzeniowe, powstałe w wyniku upadku deszczu meteorytów ok. 5 tys. lat temu.
  • Teren o powierzchni 57 ha został objęty ochroną w ramach rezerwatu przyrody „Meteoryt Morasko”, w celu zachowania unikatowych stanowisk przyrody ożywionej i nieożywionej.
  • W obrębie rezerwatu i jego okolicy znajdowane są fragmenty meteorytów żelaznych, których obecność wiązana jest z największym upadkiem deszczu meteorytów żelaznych w Europie Środkowej.
  • Największy okaz meteorytu w Polsce o wadze 231 kg, znajduje się w Muzeum Ziemi Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  • W ostatnich latach naukowcy z Instytutu Geologii UAM znaleźli w meteorycie Morasko dwa nowe minerały, wcześniej nie znane na Ziemi, które zostały nazwane moraskoit i czochralskiit.
  • Nazwa czochralskiit wybrana dla nowo opisanego minerału pochodzi od nazwiska profesora Jana Czochralskiego urodzonego w Wielkopolsce. Jest on najczęściej cytowanym polskim naukowcem, ze względu na powszechne stosowanie jego metody, którą opracował dla hodowli monokryształów używanych w elektronice.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048