Data publikacji w serwisie:

Samorządy i uczelnie razem dla Białorusi

333 tys. zł wsparcia dla studentów pochodzących z Białorusi trafi do osób uczących się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Stypendia socjalne otrzyma 37 studentów UAM posiadających obywatelstwo białoruskie.  Uczelnia przyznawać będzie stypendia na podstawie wyników w nauce - decydować będzie średnia ocen uzyskanych w trakcie studiów, a przypadku studentów I roku - lista rankingowa stworzona w ramach rekrutacji.

Będzie to wsparcie w wysokości 1000 zł brutto miesięcznie, przez 9 miesięcy (od stycznia do czerwca oraz października do grudnia 2021). W tym roku akademickim na UAM studiuje łącznie 334 studentów z Białorusi.

Przypomnijmy, że w czerwcu ubiegłego roku Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaoferował białoruskim studentom, którzy zostali relegowani ze swoich uczelni, możliwość studiowania na UAM bez odpłatności za studia. Z tej propozycji skorzystały dwie osoby, które w tej chwili studiują zdalnie na UAM.

Pieniądze z samorządów trafią także do studentów z Uniwersytetu Przyrodniczego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Poznańskiej. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Starostwo Powiatowe Poznań i Urząd Miasta Poznania przekazały na ten cel prawie 500 tys. zł.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wziął także udział w programie „Solidarni ze studentami”. To inicjatywa Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. prowadzona w związku z działaniami rządowymi „Solidarni z Białorusią”.  Na UAM w ramach tego programu 49 studentów z Białorusi, otrzymało wsparcie materialne.