Data publikacji w serwisie:

Senat UAM uczcił pamięć zmarłego Rektora Politechniki Gdańskiej

Senat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na swoim posiedzeniu 17 kwietnia minutą ciszy oddał hołd zmarłemu prof. dr. hab. Jackowi Namieśnikowi, Rektorowi Politechniki Gdańskiej. Wybitny polski chemik zmarł nagle 14 kwietnia br. Miał 69 lat. W środę na gdańskim cmentarzu pożegnali go przedstawiciele świata nauki, polityki i biznesu, bliscy i przyjaciele.

Prof. Jacek Namieśnik był jednym z najbardziej aktywnych polskich chemików, zarówno pod względem naukowym, dydaktycznym, kształcenia młodej kadry, jak i organizacji życia akademickiego. Specjalizował się w dziedzinie chemii analitycznej i chemii środowiska. Wykształcenie wyższe zdobył na Politechnice Gdańskiej i związał z nią całą swoją karierę zawodową. Był autorem lub współautorem ponad 650 artykułów notowanych na liście filadelfijskiej, licznych publikacji i 13 patentów. Urna z prochami Rektora została złożona na gdańskim cmentarzu po salwie honorowej.

Fot. Politechnika Gdańska

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048