Data publikacji w serwisie:

Senatorowie UAM znów spotkali się w Collegium Minus

27 września br. odbyło się pierwsze po roku stacjonarne posiedzenie Senatu UAM. Podczas obrad senatorowie wyrazili poparcie dla “Stanowiska Rady Dziekańskiej Wydziału Anglistyki w sprawie sytuacji na wschodniej granicy Rzeczpospolitej Polskiej we wrześniu 2021 roku”. W swoim stanowisku, Rada zaapelowała o podjęcie wszystkich możliwych kroków w celu zapobieżenia tragedii humanitarnej na wschodniej granicy Państwa.

Link: https://www.facebook.com/wydzialanglistykiuam/posts/353138586554644

Podczas pierwszego po wakacjach posiedzenia, Senat UAM przyjął także zmiany w uchwale rekrutacyjnej z 28 czerwca 2021 r., w sprawie warunków, trybów oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych w roku akademickim 2022/2023. Wprowadzone zmiany dotyczą przyjmowania na studia cudzoziemców. Wszyscy obcokrajowcy starający się o studia na UAM muszą posiadać certyfikat określonych w uchwale instytucji, poświadczający znajomość języka polskiego na poziomie B2 (o ile nie zostało to inaczej określone w zasadach rekrutacji na dany kierunek). Uchwała zawiera także sposób przeliczania wyników z zagranicznych dokumentów uprawniających do podjęcia studiów w kraju ich wydania.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497