Data publikacji w serwisie:

Setny rok będzie ich pierwszym

„Jesteście w czepku urodzeni, drugiej takiej inauguracji studentów pierwszego roku już nie będzie” – przywitał JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki studentów zgromadzonych w piątek 28 września w Auli Uniwersyteckiej na Dniu Studenta I roku. Nawiązał do rozpoczynających się  obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, którego spadkobiercą jest UAM. Rektor zachęcał rozpoczynających studia młodych ludzi do udziału w uroczystościach. - Ten rok jest szczególny ważny jeszcze z innego powodu –  mówił - 1 października wchodzi w życie nowa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. To wyzwanie przede wszystkim dla nas – profesorów, dziekanów, rektorów – jak uczelnię przystosować do nowych przepisów prawa. Chciałbym jednak zapewnić was, że te zmiany, które czekają nas jako uniwersytet, nie dotkną was jako studentów. Będziecie studiować kierunki studiów, które wybraliście i niezależnie jak uniwersytet będzie kształtowany, z całą pewnością będziemy dbali o to, byście mogli swoje studia ukończyć w planowanych terminach – zapewniał prof. Lesicki.

Rektor zachęcał także studentów do interesowania się sprawami uniwersytetu: - Liczę także na głos studencki, który zwłaszcza ze strony studentów pierwszego roku może niespecjalnie przebijać się do gremiów zarządzających uczelnią. Chciałbym, byście wiedzieli,  że jest coś takiego, jak Samorząd Studencki. Należycie do niego wszyscy, bo samorząd studencki to wszyscy studenci.

Nowych studentów przywitała również prof. Bogumiła Kaniewska, Prorektor ds. studenckich: – Studia to wspaniała intelektualna przygoda, którą warto przeżyć mądrze, by z pasją wystartować w przyszłość. Ten start, jego impet, kierunek drogi, którą pójdziecie, zależy już tylko od was – mówiła. Prof. Kaniewska przywołała także postać filozofa Denisa Diderota, który napisał: „Temu, kto ofiarował ci kroplę wody, zapłać niewysychającym nigdy źródełkiem”: – My dajemy wam tę kroplę wody, a wy odwdzięczacie się nam niewysychającym źródełkiem. W jaki sposób? Żyjąc mądrze, odpowiedzialnie, myśląc i wyciągając wnioski, nie dając się prowadzić łatwym, populistycznym hasłom, pamiętając o wartościach, nie tylko o zyskach – przekonywała studentów Prorektor.

- Chciałbym złożyć Wam serdeczne życzenia, ażeby te wszystkie nadzieje, z którymi rozpoczynacie studia, się spełniły. Abyście w czasie studiów utwierdzili się w tym, że dokonaliście trafnego wyboru podejmując studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – życzył zebranym w Auli Rektor UAM. Prorektor przypomniała natomiast: - Pierwszego Rektora UAM Heliodora Święcickiego spotkacie na ławeczce przed uniwersytetem. Jak Pan Rektor zawiedzie, jak zawiodą wszystkie instancje, możecie iść się Rektorowi Heliodorowi Święcickiemu poskarżyć na nas. On na pewno nad uniwersytetem czuwa - dodała.

Wykład inauguracyjny pt. "Architektoniczna biografia Uniwersytetu i miasta" wygłosił prof. Piotr Korduba.

W tegorocznej rekrutacji na UAM uczestniczyło łącznie ponad 32 tysiące osób (w tym niemal 26 tysięcy na studia stacjonarnie I stopnia i magisterskie), na I rok przyjęto w sumie niemal 13,5 tysiąca (niemal 9 tysięcy na studia stacjonarne I stopnia i magisterskie).