Data publikacji w serwisie:

Silna reprezentacja UAM w Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w kadencji 2023-2026

9 maja w Warszawie Prezydium Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN podjęło decyzję w sprawie składu osobowego Zespołów Problemowych Komitetu w kadencji 2023-2026. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu będzie reprezentowany w każdym z Zespołów przez pracowników Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej.

Zespół ds. obszarów miejskich i metropolitalnych

prof. Tomasz Kaczmarek

prof. Łukasz Mikuła – zastępca przewodniczącego

Zespół ds. wielkoskalowych projektów infrastrukturalnych

dr Radosław Bul

dr Tomasz Kossowski

Zespół ds. obszarów wiejskich

prof. Ewa Kacprzak

Zespół ds. przestrzennego wymiaru krajowych i europejskich polityk publicznych

dr Bartłomiej Kołsut

dr Robert Perdał

Zespół prawno-urbanistyczny

dr Paweł Motek

dr inż. Przemysław Ciesiółka

Funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN w kadencji 2023-2026 pełni dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prof. Paweł Churski.

Rolą Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN jest m.in. podejmowanie debat naukowych związanych z poszukiwaniem najlepszych rozwiązań z zakresu zintegrowanego planowania rozwoju oraz doskonaleniem metodologii z zakresu planowania przestrzennego i prowadzenia polityki regionalnej.