Data publikacji w serwisie:

Sinice pod lupą naukowców

Od 3 lat badacze z polskich i litewskich instytucji naukowych gromadzą dane na temat zakwitów sinic. Każdy, kto nad wodą dostrzeże to zjawisko, może przesłać informację i pomóc w tworzeniu specjalnej mapy.

- Pomysł na projekt narodził się podczas jednej z konferencji ekologicznych. Cała nasza trójka koordynatorów zajmuje się fykologią i bardzo leży nam na sercu, aby wody jezior i rzek były w dobrym stanie ekologicznym. Założyliśmy, że nasz projekt będzie próbą całościowego rozwiązania problemów związanych z przeżyźnieniem zbiorników wodnych - mówi prof. Beata Messyasz z Wydziału Biologii UAM.

Ankieta dostępna jest w trzech językach: polskim, angielskim i litewskim na stronie https://arcg.is/0jqvCn Liczba miejsc zaznaczonych w ankiecie systematycznie wzrasta, w tej chwili jest tam już kilkaset wpisów

Projekt „Algae – Economy Based Ecological Service of Aquatic Ecosystems/ Glony – gospodarka ekologiczna” finansowany jest w ramach Programu Komisji Europejskiej Life oraz funduszy agencji rządowych Polski i Litwy i został rozpisany na 5 lat (2018-2023). Kierownikiem projektu jest dr Judita Koreivienė z Litewskiej Akademii Nauk natomiast w Polsce za jego realizację odpowiedzialne są dwie jednostki: Instytut Ochrony Środowiska PAN w Krakowie z prof. Elżbietą Wilk-Woźniak oraz Wydziały Biologii i Chemii UAM pod kierunkiem właśnie prof. Beaty Messyasz.

Cały projekt ma na celu zbiór biomasy makroglonów i sinic oraz przetworzenie jej na produkty wysokiej i niskiej jakości. Eksperci z PAN podkreślają, że "obok negatywnego wpływu na środowisko i człowieka, sinice są także bogatym źródłem związków biologicznie aktywnych. Wiele z nich znalazło zastosowanie w medycynie, kosmetyce, rolnictwie. Są wykorzystywane do wzbogacania gleby w związki azotowe, a także jako herbicydy i insektycydy. Metabolity sinicowe mają działanie immunosupresantów, leków antybakteryjnych, antyrakowych, a syntetyczne analogi peptydów sinicowych testowane są jako środki przeciwzakrzepowe krwi. Metabolity sinic (w tym hepatotoksyny) mają wielki potencjał w leczeniu chorób, takich jak choroba Parkinsona, rak, białaczka szpikowa lub przerost serca".

Na zdjęciu: Zakwit sinicy Planktothrix agardhii na Jeziorze Łekneńskim – fot. Beata Messyasz

Kontakt