Data publikacji w serwisie:

Śniadanie z Ambasador Wielkiej Brytanii

W piątek 18 czerwca przedstawiciele geografów i przyrodników z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wzięli udział w śniadaniu z Panią Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce, Anną Louise Clunes. Spotkanie odbyło się na zaproszenie Ambasady Brytyjskiej w Polsce, w towarzystwie Konsula Honorowego Włodzimierza Walkowiaka.

W rozmowie poruszono kilka zagadnień dotyczących pracy naukowej oraz aktywności studenckiej na UAM, uwzględniając zwłaszcza działalność poznańskiego ośrodka geograficznego reprezentowanego na spotkaniu zarówno przez geografów fizycznych, jak i społeczno-ekonomicznych. 

Dużym zainteresowaniem Pani Ambasador cieszyły się projekty realizowane  na Uniwersytecie - zarówno projekt TeRRIFICA (realizowany na WGSEIGP), Zielony Uniwersytet oraz przygotowywanie rekomendacji na potrzeby Poznańskiego Panelu Obywatelskiego. Zostały również przedstawione założenia projektów naukowych realizowanych na WNGIG – eksploracja Syberii (wraz z brytyjskimi partnerami), badania paleoekologiczne, badania nad rozwiązaniami opartymi na zasobach przyrody, restytucja i ochrona torfowisk w miastach i obszarach leśnych (badania naukowe i popularyzacja) oraz prowadzone na tym Wydziale eksperymenty globalnego ocieplenia. Istotnym tematem też była sprawiedliwa transformacja energetyczna i ekologiczna we wschodniej Wielkopolsce wspierana poprzez ekspertów z obu wydziałów geograficznych UAM. Spore zainteresowanie Pani Ambasador budziła również działalność studencka realizowana przez Akademickie Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej, Studenckie Koło Naukowe Geografów oraz Koło Naukowe Przyrodników.

W spotkaniu wzięli udział pracownicy Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej - prof. dr hab. Paweł Churski, dr Joanna Morawska-Jancelewicz, mgr inż. Patryk Kaczmarek oraz pracownik Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych - prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz wraz ze studentami Darią Wochal (członkinią Studenckiego Koła Naukowego Geografów) oraz Oskarem Kołackim (Koło Naukowe Przyrodników).

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497