Data publikacji w serwisie:

„Solidarni z Białorusią” – UAM uczestnikiem programu NAWA

„Solidarni ze studentami” oraz „Solidarni z naukowcami” to działania wspierające Białorusinów, które realizować będzie Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wraz z KRASP. W realizacji obu programów będzie uczestniczył Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Warto przypomnieć, że UAM już od końca sierpnia 2020 r., oferuje możliwość studiów bez opłat białoruskim studentom relegowanym z uczelni z powodów politycznych (https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/studenci-z-bialorusi).

W ramach działania „Solidarni ze studentami” zostaną przyznane stypendia na rok akademicki 2020/2021. Dla 25 naukowców z Białorusi przewidziane są natomiast stypendia na prowadzenie badań naukowych na polskich uczelniach i w instytutach badawczo-naukowych. Budżet działania „Solidarni z naukowcami” to 2 mln zł.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497