Data publikacji w serwisie:

Społeczność akademicka UAM konsultuje wizję uczelni na najbliższe 10 lat

Jeszcze do piątku do godz. 12.00 pracownicy Uniwersytetu im Adama Mickiewicza mogą zgłaszać swoje uwagi do Strategii UAM 2020-2030. Dokument przedstawiający wizję uczelni w najbliższej dekadzie opracował niemal 60-osobowy zespół, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich grup społeczności akademickiej. Jak dotąd za pośrednictwem specjalnie przygotowanych formularzy w intranecie wpłynęło kilkadziesiąt uwag i propozycji od pracowników uczelni.

- Nasz Uniwersytet chcemy tworzyć wspólnie, tak by każdy z nas miał wpływ na jego kształt, na jego rozwój, nie tylko poprzez pracę, ale także poprzez decyzje o jego przyszłym rozwoju - podkreślała rektorka UAM, prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, zachęcając społeczność Uniwersytetu do udziału w konsultacjach.

Nowo powstały dokument zawiera cztery cele strategiczne: “badania naukowe na najwyższym poziomie”, “najwyższa jakość kształcenia”, “uczelnia profesjonalnie zarządzana” oraz “uniwersytet współkształtujący otoczenie społeczne, kulturowe i gospodarcze”. Każdy z nich został dodatkowo podzielony na szczegółowe cele operacyjne. Strategia Rozwoju prezentuje wizję UAM jako autonomicznej, rozpoznawanej w świecie europejskiej uczelni badawczej, która prowadzi badania odpowiadające na najważniejsze wyzwania współczesności, kształci na najwyższym poziomie i jest aktywnym uczestnikiem życia społeczno-gospodarczego regionu, kraju, Europy i świata. - Uczelni przyjaznej pracownikom, studentom i doktorantom, silnie umiędzynarodowionej, przyciągającej wybitne, światłe umysły, kultywującej wolność badań naukowych, kształcącej i kształtującej postawy obywatelskie wyrastające z tak bliskiego nam ducha wielkopolskiej pracy organicznikowskiej – mówi prof. dr hab. Przemysław Wojtaszek, prorektor ds. projektów badawczych i doktorantów oraz przewodniczący Zespołu ds. Strategii Rozwoju UAM.

Zespół przyjrzy się teraz uważnie wszystkim zgłoszonym uwagom, a następnie przedstawi ostateczną wersję dokumentu.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048