Data publikacji w serwisie:

Spotkanie adaptacyjne dla studentów z niepełnosprawnościami

– Cieszę się bardzo, że zechcieli Państwo wziąć udział w spotkaniu adaptacyjnym, które zostało zorganizowane przez stowarzyszenie Ad Astra – mówiła prorektor ds. studenckich prof. Bogumiła Kaniewska, 25 września podczas spotkania ze studentami z niepełnosprawnościami. - Stowarzyszenie dba o to by realizować  Państwa potrzeb. Wszyscy jesteście równi. Równość polega na tym, aby wszystkim stworzyć takie warunki, by mogli komfortowo studiować. Uniwersytet stara się, by Państwu pomóc – mówiła prof. Kaniewska.

– To spotkanie ma na celu przekazanie informacji studentom z niepełnosprawnościami, którzy zaczynają studia na naszej uczelni. Informację będą im potrzebne, a wręcz niezbędne na początku studiowania, aby jak najlepiej odnaleźli się w społeczności akademickiej. Często osoby z niepełnosprawnościami maja specyficzne potrzeby edukacyjne, które wymagają pewnych udogodnień – mówił Krzysztof Osóbka z Biura UAM ds. Studentów z Niepełnosprawnościami.

Podczas trzydniowego Spotkania Adaptacyjnego, mówiono m.in. o działalności Biura ds. studentów z niepełnosprawnościami, o zasadach ubiegania się o pomoc materialną, działalności samorządu studenckiego. Studenci spotkali się także z wydziałowymi koordynatorami ds. studentów z niepełnosprawnościami,  odwiedzili m.in. bibliotekę Książki Mówionej, Multimedialną Pracownię Nauki Języków Obcych, Poradnię Psychologiczną czy Szkołę Wychowania Fizycznego i Sportu.

fot. Adrian Wykrota