Data publikacji w serwisie:

Spotkanie "Assises franco-polonaises de droit" odbyło się w Paryżu

6-7 czerwca w Paryżu odbyła się konferencja z cyklu "Assises franco-polonaises de droit". Wydarzenie jest wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Paris 1, Pantheon-Sorbonne i Uniwersytetu Lotaryńskiego. Tegoroczne, piąte z kolei spotkanie, zostało poświęcone tematowi interesu kolektywnego.

"Assises franco-polonaises de droit" to polsko-francuskie spotkania prawników-humanistów z literatami, historykami, antropologami, artystami oraz wszystkimi, którym bliskie są nauki o społecznej naturze człowieka. W programie wydarzenia czytamy: Jak powiedział Pierre Legendre: „Prawo to dyskurs o życiu”. Nie może zatem powstać efektywna regulacja prawna, jeśli nie znamy natury ludzkiej i mechanizmów funkcjonowania człowieka w społeczeństwie. Prawnicy nie mogą funkcjonować w izolacji, jako że istnieje wówczas ryzyko tworzenia unormowań wbrew człowiekowi, którego dobro ma przecież stanowić cel unormowań. Stąd też tak ważny dla prawników jest głos znawców natury ludzkiej i społecznego charakteru człowieka. Wtedy prawnik przestaje być tylko prawnikiem, staje się prawnikiem humanistą.

Spotkania "Assises franco-polonaises" zostały zainicjowane przez UAM. Czerwcowa konferencja odbyła się w Polskiej Akademii Nauk Stacji PAN w Paryżu oraz na Uniwersytecie Pantheon-Sorbonne.

Fot. prof. Anna Musiała

Fot. Polska Akademia Nauk – Stacja Naukowa w Paryżu

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048