Data publikacji w serwisie:

Spotkanie z wielkopolskimi parlamentarzystami

Władze UAM po dwóch latach pandemicznej przerwy wracają do tradycji noworocznych spotkań z wielkopolskimi parlamentarzystami oraz przedstawicielami władz samorządowych. Podczas spotkania 17 stycznia, rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska  przedstawiła informację o ważniejszych działaniach realizowanych w okresie od ostatniego spotkania, sytuacji finansowej UAM oraz priorytetowych inwestycjach, takich jak dokończenie remontu budynku tzw. Koszarowca przy Wydziale Prawa i Administracji, oraz rewitalizacja kupionego budynku przy ulicy Wieniawskiego 3.

fot. P.  Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

4497