Data publikacji w serwisie:

Spotkanie zespołu ID-UB

W środę, 26 lutego w gabinecie rektora UAM odbyło się spotkanie zespołu zarządzającego projektem Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza.

Zespół tworzą: rektor prof. Andrzej Lesicki – przewodniczący zespołu, zastępcy przewodniczącego: prorektor prof. Ryszard Naskręcki i prof. Marek Kwiek oraz prorektorka prof. Beata Mikołajczyk, prorektor prof. Marek Nawrocki i kwestor Agnieszka Palacz.

Na spotkaniu omówiono zasady zarządzania projektem, zakres kompetencji oraz odpowiedzialności poszczególnych członków
zespołu, a także ustalono harmonogram pracy na najbliższe miesiące.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048