Data publikacji w serwisie:

Strona internetowa UAM na II miejscu w rankingu uczelni pod kątem dostępności cyfrowej

Strona internetowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu https://amu.edu.pl/ zdobyła II miejsce w rankingu polskich uczelni pod kątem dostępności stron www. W badaniu wzięło udział 50 uczelni wyższych.

Ranking powstał na podstawie raportu przygotowanego przez firmę Kinaole Solutions w okresie luty – marzec 2021. Celem badania było zwrócenie uwagi na kwestię dostępności oraz projektowania uniwersalnego na przykładzie stanu dostępności stron głównych uczelni wyższych w Polsce. Pod uwagę wzięto 16 kryteriów występujących w wytycznych WCAG 2.1, które odnoszą się do osób z niepełnosprawnością wzroku: niewidomych (No Vision), niedowidzących (Limited Vision) oraz głuchych (No Hearing).
Jak można przeczytać w raporcie, dostępność to "dostosowywanie produktów, usług (nie tylko tych o charakterze cyfrowym) oraz przestrzeni tak, aby mogła z nich korzystać jak największa liczba osób, również osób z ograniczeniami – stałymi, tymczasowymi lub sytuacyjnymi". Założeniem jest brak przeszkód w łatwym dostępie do informacji dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, np. wzrokowymi, słuchowymi, ruchowymi, zaburzeniami poznawczymi czy niepełnosprawnością intelektualną.
Dostępność jest w Polsce wymogiem prawnym, określonym w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 poz. 848).
Pierwsze miejsce w zestawieniu zajął Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. UAM uplasował się na drugiej pozycji ex aequo z Politechniką Gdańską.
Pełna treść raportu dostępna jest pod adresem: https://www.kinaole.co/dostepnosc/

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048