Data publikacji w serwisie:

Stworzony przez naukowców z UAM StethoMe „Polskim Produktem Przyszłości”

Inteligentny stetoskop firmy StethoMe Sp. z o.o. zdobył główną nagrodę w konkursie PARP i NCBR pod hasłem „Polski Produkt Przyszłości”. Dzieło poznańskich naukowców doceniono w kategorii „Produkt przyszłości przedsiębiorcy”. Sukces odniosła także Fundacja UAM, którą wyróżniono w kategorii „Wspólny produkt przyszłości instytucji systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz przedsiębiorcy”.

StethoMe to elektroniczny stetoskop zintegrowany z termometrem, pozbawiony liry (górny element przewodu, kończący się słuchawkami). Pozwala wykrywać nieprawidłowości pojawiające się m.in. w przebiegu infekcji, zapalenia płuc czy astmy. Został stworzony przez naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: dr Honoratę Hafke-Dys i prof. Jędrzeja Kocińskiego, we współpracy z firmą zajmującą się tworzeniem oprogramowania. Stetoskop działa w połączeniu z aplikacją mobilną, dzięki czemu pacjent może sam szybko przeprowadzić badanie osłuchowe płuc i serca a wyniki przesłać lekarzowi.

Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i działający w jej strukturze organizacyjnej Poznański Park Naukowo-Technologiczny to instytucja nastawiona na twórcze łączenie nauki z gospodarką poprzez m.in. rozwój nowych technologii, specjalistycznych usług badawczych, transfer technologii oraz inicjatywy wspierające innowacyjność regionu.

Projekty zgłoszone w konkursie oceniała Kapituła, w składzie, której znaleźli się przedstawiciele m.in.: Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Patentowego RP, Polskiego Funduszu Rozwoju, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz mediów.

Uroczysta gala z ogłoszeniem wyników odbyła się 3 marca w Warszawie.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048