Data publikacji w serwisie:

Stypendia dla młodych badaczek i badaczy z poznańskiego środowiska naukowego

Miasto Poznań uhonorowało dokonania naukowe poznańskich badaczek i badaczy, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Wśród 12 laureatów, znalazły się aż cztery osoby z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Są to: Dominika Czerwonka, Dawid Rogacz, Hanna Stachowiak-Dłużyńska oraz Natalia Stopikowska. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 27 czerwca w Sali Białej Urzędu Miasta Poznania.

W 2022 r. na konkurs wpłynęło 69 wniosków, a pula środków na stypendia wyniosła 120 tys. zł. Stypendia przyznawane są od 1998 roku i do tej pory skorzystało z nich 247 osób.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.poznan.pl/mim/info/news/stypendia-dla-mlodych-badaczek-i-badaczy-przyznane,183372.html

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497