Data publikacji w serwisie:

Stypendia im dr. Jana Kulczyka trafiły do studentów UAM z Ukrainy

50 studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, obywateli Ukrainy odebrało 13 maja stypendia im. dra Jana Kulczyka. W spotkaniu wzięli udział Witold Horowski, Konsul Honorowy Ukrainy w Poznaniu oraz Marta Schmude-Olczak, Prokurent Samoistny Kulczyk Foundation.

- Bardzo się cieszę, że dzisiejsza uroczystość odbywa się w szczególnym momencie dla naszego Uniwersytetu – mówił JM Rektor UAM prof. Andrzej Lesicki. – Chciałbym podziękować za to, że przed 20 laty Państwo Kulczykowie, a potem dr Jan Kulczyk, postanowili wesprzeć finansowo naszych studentów. Ma to szczególne znaczenie zwłaszcza dla studentów z Ukrainy, co staramy się podkreślać przy każdej okazji. Nasz Uniwersytet jest uniwersytetem otwartym nie tylko dla społeczności z Poznania, ale również dla innych studentów – dodał Rektor.

- Od wielu lat pracuję ze studentami z Ukrainy, którzy pomagają w długiej liście zadań realizowanych w Poznaniu i w Wielkopolsce – mówił Konsul Witold Horowski. – Od wszystkich studentów przez te lata płynie jeden sygnał: to jest dobre miejsce. UAM to jest miejsce otwarte dla nich, to jest miejsce, gdzie się dobrze czują. Proszę mi wierzyć, nie o każdym miejscu można tak powiedzieć. Bardzo dziękuję. Chciałbym podziękować również Kulczyk Foundation za to, że od tylu lat pomoc dla studentów z Ukrainy ma taką skalę. To jest zauważalne. Osobiście staram się mówić, że nie ma lepszej inwestycji niż pomoc w kształceniu młodzieży z Ukrainy – dodał Konsul.

– W tym roku po raz piąty przyznajemy stypendia dla naszych wspaniałych studentów, którzy przyjechali z Ukrainy - mówiła prof. Beata Mikołajczyk, Prorektor UAM ds. kształcenia.  – Jest to dla nas bardzo symboliczny, znaczący gest. Studenci z Ukrainy licznie do nas przyjeżdżają i cieszymy się, że dzięki fundatorom oraz dzięki pracy Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, możemy w sposób symboliczny i nie tylko, zaznaczyć waszą obecność. To, że przyznajemy te stypendia, jest ważne także dla uniwersytetu, aby uświadomić nam jak istotne jest umiędzynarodowienie. Nauka, studenci, kształcenie to proces globalny. Zapraszamy Państwa bo chcemy dzielić się tym co w Uniwersytecie mamy najlepszego i cieszymy się, że jesteście naszymi ambasadorami; naszej kultury, literatury, języka – mówiła do stypendystów Prorektor.

Fundacja UAM wypłaca Stypendia im. dr. Jana Kulczyka dla studentów UAM – obywateli Ukrainy od 2014 roku. Pomysłodawcą i inicjatorem tego programu był Jan Kulczyk. Środki na ten cel są przekazywane Fundacji UAM przez Kulczyk Foundation. Dzięki hojności Pani Dominiki Kulczyk, każdego roku 50 studentów pochodzących z Ukrainy otrzymuje jednorazowe wsparcie w wysokości 3 tysięcy złotych. O stypendium mogą ubiegać się obywatele Ukrainy, studiujący na jednym z wydziałów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kryteriami przyznawania stypendium są: sytuacja materialna studenta oraz wyniki w nauce. Wartość dotychczas przyznanych stypendiów to 450 tys. zł.

W tym roku akademickim na UAM studiuje ponad 500 młodych ludzi z Ukrainy i jest to o ponad 20%  procent więcej niż w roku ubiegłym.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048