Data publikacji w serwisie:

Stypendia im. dr. Jana Kulczyka wręczone

Ośmioro studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otrzymało Stypendia im. dr. Jana Kulczyka. Przyznawane są one za bardzo dobre wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe i aktywność na rzecz poznańskiej uczelni. W historii programu stypendialnego, który rozpoczął się w 1999 roku, wyróżniono już 172 studentów i doktorantów. Tegoroczni laureaci otrzymali wyższe wsparcie, niż w latach ubiegłych, doktoranci o 1600 zł a studenci o 600 zł.

– „Sięgaj tam, gdzie wzrok nie sięga” – to motto, którym się kierował mój tata. Dzisiaj to przesłanie kieruje do studentów i doktorantów, którzy otrzymali stypendia jego imienia. Niech te słowa będą inspiracją, która pozwoli laureatom wznieść się tak wysoko, jak tylko sięgają ich marzenia –mówi Dominika Kulczyk, prezes Kulczyk Foundation.

W gronie studentów wyróżnionych w tym roku znaleźli się: Agnieszka Budnik, studentka II roku studiów magisterskich filologii polskiej na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM, Marcin Tomczak, student II roku studiów magisterskich historii na Wydziale Historycznym UAM i IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji UAM, Michalina Kowala, studentka IV roku prawa WPiA UAM i I roku studiów magisterskich na kierunku instrumentalistyka w klasie skrzypiec na Akademii Muzycznej w Gdańsku. Kapituła przyznała stypendium także Damianowi Julkowskiemu, studentowi III roku studiów licencjackich Instytutu Kultury Europejskiej w Gnieźnie, który w wyniku choroby od 14 roku życia jest sparaliżowany, dlatego jako pierwszy student UAM studiuje online
i osiąga bardzo dobre wyniki w nauce. Każdy z laureatów otrzyma w tym roku akademickim stypendium w wysokości 1300 zł/m-c.

Stypendia otrzymali również doktoranci UAM: mgr Bartosz Brzoza z Wydziału Anglistyki, mgr Katarzyna Frątczak-Łagiewska z Wydziału Biologii, mgr Mateusz Zelent z Wydziału Fizyki oraz mgr Beata Iwanicka z Wydziału Studiów Edukacyjnych. W ich przypadku stypendium wyniesie 2700 zł/m-c. Stypendia będą wypłacane przez 9 miesięcy.

Wybór laureatów w tym roku nie był łatwy. Zdecydowała determinacja
w przezwyciężeniu trudności, jaką wykazali kandydaci. Tegoroczni stypendyści udowodnili, że na drodze do zdobywania wiedzy i poszerzania swoich horyzontów nie ma rzeczy niemożliwych
– zaznacza przewodnicząca Kapituły Stypendiów
im. dr. Jana Kulczyka, prof. dr hab. Beata Mikołajczyk.

W uroczystości wziął udział także laureat pierwszych Stypendiów im. dr. Jana Kulczyka prof. dr hab. Maciej Radziejewski. – Jestem bardzo wdzięczny za przyznane przed laty stypendium. Moja sytuacja materialna była wtedy trudna, a stypendium stanowiło konkretną pomoc, która ułatwiła skupienie się na tym, co właśnie najbardziej chciałem robić: na pracy naukowej. Uważam, że również dziś taka forma nagradzania
i wspierania doktorantów oraz studentów jest bardzo potrzebna i przynosi dobre owoce –
komentuje.


Stypendia im. dr. Jana Kulczyka – najstarszy program stypendialny Fundacji UAM. Od 2015 r. realizowany we współpracy z Kulczyk Foundation. Stypendia przyznawane są od 1999 roku, w którym uczelnia otrzymała od Grażyny i Jana Kulczyków pierwszą darowiznę z przeznaczeniem na utworzenie funduszu stypendialnego. Wyróżnienia wręczane są każdego roku czterem studentom i czterem doktorantom za bardzo dobre wyniki w nauce, wybitne osiągnięcia naukowe oraz aktywność na rzecz uczelni. Kapituła bierze też pod uwagę sytuację materialną kandydatów. W latach 1999-2017 wypłacono 88 stypendiów dla studentów oraz 76 dla doktorantów o łącznej wartości ponad 1,6 mln zł. Dodatkowo, z inicjatywy Dominiki Kulczyk program stypendialny im. dr. Jana Kulczyka został wzbogacony o możliwość odbycia przez laureatów stażu w jednej ze spółek grupy kapitałowej Kulczyk Investment i Kulczyk Holding.

Dominika Kulczyk – jedyny polski filantrop, który poprzez osobiste zaangażowanie realizuje programy pomocowe na całym świecie. Międzynarodowy działacz humanitarny, globalny inwestor odpowiedzialny społecznie, właściciel grupy firm działających w oparciu o najwyższe standardy etyczne. Twórca cyklu edukacyjnych filmów dokumentalnych o tematyce społecznej, reporter, najbogatsza Polka, Kawaler Orderu Uśmiechu. Poznanianka. Ukończyła sinologię w Katedrze Orientalistyki i politologię na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kształciła się także na Uniwersytecie w Szanghaju, Uniwersytecie Pekińskim oraz w Rockefeller Foundation i w Bertelsmann Foundation, gdzie zdobywała wiedzę z zakresu strategicznej filantropii. Jest inicjatorką i prezesem Kulczyk Foundation, w której propaguje ideę pomagania najbardziej potrzebującym poprzez wspieranie transparentnych i skutecznych projektów rozwojowych w Polsce i na świecie.

Kulczyk Foundation – działająca w Polsce i na świecie rodzinna organizacja pomocowa, która we współpracy z lokalnymi partnerami edukuje oraz pomaga w rozwiązywaniu problemów ludzi, trwale zmieniając świat. Fundacja została założona w 2013 r. Fundatorami są Grażyna Kulczyk, dr Jan Kulczyk oraz Dominika Kulczyk, która od początku kieruje pracami fundacji. Kulczyk Foundation działa jako platforma łącząca ludzi, pomysły i zasoby, aby skutecznie rozwiązywać problemy najbardziej potrzebujących społeczności. Specjalizuje się w niesieniu pomocy poprzez inwestycje w konkretne projekty realizowane przez sprawdzonych, lokalnych partnerów, dzięki czemu możliwe jest inicjowanie trwałych zmian. Szczególną wagę przywiązuje do pomocy dzieciom w Polsce i krajach rozwijających się. Od początku swojej działalności Kulczyk Foundation zrealizowała ponad 200 projektów w 58 krajach świata – najwięcej w Polsce.

Fot. Kulczyk Foundation