Data publikacji w serwisie:

Stypendia Kirklanda

W poniedziałek 22.06 w Sali Senatu  UAM prorektor prof. Ryszard Naskręcki wręczył dyplomy ośmiu stypendystom Programu Kirklanda, którzy przez rok byli stażystami naukowymi w UAM, Uniwersytecie Artystycznym oraz Uniwersytecie Ekonomicznym.

Program Kirklanda oferuje stypendia na dwusemestralne staże naukowe na polskich uczelniach. O stypendium mogą się ubiegać posiadający wyższe wykształcenie młodzi liderzy i eksperci z 11 krajów: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Tadżykistanu, Ukrainy i Uzbekistanu zainteresowani rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie.

Poznańscy stypendyści z Armenii, Białorusi,Kazachstanu,Kirgkistanu, Ukrainy i Rosji odbyli dwusemestralny staż  na poznańskich uczelniach oraz 2-tygodniowy staż zawodowy w instytucjach państwowych jak i prywatnych firmach. Uczyli się intensywnie języka polskiego, uczestniczyli w warsztatach, szkoleniach i zjazdach stypendystów we Wrocławiu i Warszawie.

W miniony piątek 19.06 spotkali się z byłą premier, prof. Hanną Suchocką, która podczas wykładu podzieliła się z nimi swoimi doświadczeniami w reformie ustroju politycznego Polski po roku 1989.

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497