Data publikacji w serwisie:

Sukces doktorantów UAM w konkursie DOCUP 2021

W tegorocznej edycji konkursu DOCUP 2021 organizowanego przez Doktoranckie Forum Uniwersytetów Polskich Samorząd Doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zajął trzecie miejsce w kategorii Wydarzenie Samorządowe za wydarzenie Dni Doktoranta. W kategorii Działalność Samorządowa Doktoranta pierwsze i drugie miejsce zdobyły kolejno: mgr Marlena Kaźmierska - Wiceprzewodnicząca Prezydium Sejmiku Doktorantów oraz mgr Ewelina Ebertowska - Przewodnicząca Prezydium Sejmiku Doktorantów, obie z UAM.

Konkurs DOCUP jest skierowany do doktorantek i doktorantów studiów doktoranckich oraz szkół doktorskich, samorządów doktoranckich, kół naukowych, porozumień i innych organów zajmujących się działalnością naukową lub samorządową uniwersytetów wchodzących w skład Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048