Data publikacji w serwisie:

Sukces dr hab. Kingi Kamieniarz-Gduli z UAM

Dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula z Wydziału Biologii oraz Centrum Zaawansowanych Technologii UAM jest jedną z trojga stypendystów z Polski, którym przyznano grant Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO). Dofinansowanie ma wesprzeć początkujących naukowców w tworzeniu niezależnych laboratoriów.

- Otrzymanie EMBO Installation Grant oznacza włączenie mojego zespołu badawczego do prestiżowej europejskiej sieci biologów molekularnych. To nobilitacja, ale też praktyczna pomoc w rozwoju umiejętności i kontaktów naszego młodego zespołu badawczego - mówi dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula. W ramach sfinansowanego projektu badaczka z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zamierza zbadać jak przedwczesne zatrzymanie „czytania” genu (w języku naukowym: terminacja transkrypcji) wpływa na funkcjonowanie komórek prawidłowych i nowotworowych.

EMBO to organizacja zrzeszająca ponad 1800 czołowych naukowców, którzy promują doskonałość w naukach przyrodniczych w Europie i poza nią. Głównymi celami organizacji jest wspieranie utalentowanych naukowców na wszystkich etapach ich kariery, stymulowanie wymiany informacji naukowych oraz pomoc w budowaniu środowiska badawczego, w którym naukowcy mogą osiągnąć jak najlepsze wyniki.

Dr hab. Kinga Kamieniarz-Gdula otrzymała dyplom magisterski UAM w Poznaniu, a następnie odbyła studia doktorskie oraz staż podoktorski w Instytucie Maxa Plancka we Fryburgu, w Niemczech. Później przez 7 lat pracowała naukowo na Uniwersytecie Oxfordzkim w Anglii. Do Polski wróciła po 13 latach. - Jestem laureatką grantu NAWA Polskie Powroty, który finansuje pensje dla zespołu projektowego, natomiast nie zapewnia środków na badania. Grant EMBO umożliwi nam zakup odczynników i realizację zamierzeń projektu NAWA. Pozwoli nam też na poszerzenie horyzontów - uczestnictwo członków zespołu w konferencjach, kursach, współpracę międzynarodową - dodaje badaczka. (Informacje o zespole można zaleźć na stronie https://stoplab.org/).

Od 2006 roku dotacje EMBO Installation Grant wsparły 120 liderów grup. Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: www.embo.org. Wśród stypendystów EMBO z Polski, obok dr hab. Kingi Kamieniarz-Gduli z UAM znalazły się także dwie osoby z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Fot. Przemysław Stanula

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048