Data publikacji w serwisie:

Szansa na naukową przygodę życia!

338 – tyle bilateralnych porozumień o współpracy naukowej i wymianie akademickiej ma Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z zagranicznymi uczelniami i instytucjami szkolnictwa wyższego na całym świecie.

Właśnie tej współpracy poświęcona jest nowa zakładka na stronie internetowej uczelni https://amu.edu.pl/wspolpraca/wymiana-akademicka

Utworzony katalog pozwala między innymi na poznanie oferty uczelni partnerskich, na które studenci i naukowcy mogą wyjechać na wymianę bilateralną oraz ułatwia znalezienie partnerów do tworzenia międzynarodowych zespołów badawczych i realizacji projektów naukowych.

Bazę zawierającą informacje o wszystkich partnerskich uniwersytetach stworzyli pracownicy Centrum Wspierania Współpracy Międzynarodowej, a następnie skontaktowali się z nimi. - Odzew był większy, niż się spodziewaliśmy - informuje dr Kostiantyn Mazur z Sekcji Współpracy Międzynarodowej. - Znacząca część uczelni partnerskich nie wiedziała, że mogą wysyłać do nas studentów na wymianę. Z Hanoi University of Mining and Geology nawiązaliśmy kontakt po raz pierwszy od 27 lat, kiedy to podpisano umowę. Małymi krokami dążymy do tego, żeby przyjeżdżało do nas więcej studentów, co przyczyni się do zwiększenia nie tylko dochodów uniwersytetu, ale i współczynnika umiędzynarodowienia UAM w rankingach krajowych i międzynarodowych. - dodaje.

Na stronie można znaleźć informacje prezentujące ofertę uczelni m.in. z takich krajów jak Wietnam, Tajwan, Korea Południowa, Etiopia, Tunezja, Brazylia czy Peru. Pierwsze listopadowe informacje o możliwości wyjazdu w ramach umów bilateralnych żywo zainteresowały studentów. Teraz na wyjazdy do Tajwanu (dwa uniwersytety) i Korei Południowej (jeden uniwersytet) zgłosiło się 99 zainteresowanych.

Więcej o współpracy bilateralnej UAM: https://uniwersyteckie.pl/zycie/umowy-bilateralne-szansa-na-przygode-zycia

Fot. Kostiantyn Mazur

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048