Data publikacji w serwisie:

Szanse dla międzynarodowego rozwoju uniwersytetów z Wielkopolski i Lubuskiego

Z inicjatywy Biura Wielkopolski w Brukseli, Biura Województwa Lubuskiego w Brukseli oraz Regionalnego Punktu Kontaktowego ds. Programów Badawczych w Poznaniu w dniach 28-29 stycznia prorektorzy ds. badań z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej, Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu i Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyli w Brukseli szereg spotkań, których celem było zwiększenie aktywnego udziału uczelni i naukowców w możliwościach jakie daje program ramowy na rzecz badań i innowacji na lata 2021-2027 Horyzont Europa.

Podczas dwudniowej wizyty rektorzy spotkali się z Maryią Gabriel, unijną komisarz ds. innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, aby porozmawiać o priorytetach nowej Komisji Europejskiej w dziedzinie badań i rozwoju oraz o głównych założeniach programu Horyzont Europa i wprowadzonych względem poprzedniego programu udoskonaleniach. Komisarz przedstawiła rektorom swój plan pracy w dziedzinie wspierania nauki na najbliższe lata, deklarując wsparcie dla instytucji naukowych z regionów oraz z krajów wideningowych, jakim jest m.in. Polska. O realnych możliwościach lobbyingu na rzecz rozwoju nauki w Wielkopolsce i Lubuskiem dzięki funduszom z programu Horyzont Europa, jaki i na rzecz wsparcia zmian na obszarach pogórniczych z powstającego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji Energetycznej, dyskutowano w siedzibie Wielkopolski w Brukseli z wiceprzewodniczącą Parlamentu Europejskiego Ewą Kopacz, wiceprzewodniczącym parlamentarnej Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii ITRE prof. Zdzisławem Krasnodębskim, byłego przewodniczącego ITRE prof. Jerzym Buzkiem i prof. Bogusławem Liberadzkim. Z kolei z obecnym przewodniczącym ITRE, Cristianem Busoi, rektorzy rozmawiali w Parlamencie Europejskim o długoterminowej strategii rozwiązywania problemów w dziedzinie badań, szczególnie dotkliwych dla naukowców z państw Europy Środkowo-Wschodniej, takich jak niejednolite poziomy finansowania badań i wynagradzania naukowców w ramach grantów.

Sposoby na większe zaangażowanie wielkopolskich i lubuskich uczelni w Horyzont Europa, pomysły na aktywizację polskich uczelni poprzez udział w przedsięwzięciach takich jak Misje i Partnerstwa w Horyzoncie Europa oraz diagnoza problemów, z były tematami rozmowy z Renzo Tomellinim, dyrektorem w Dyrekcji Generalnej ds. badań i innowacji Komisji Europejskiej. Możliwości wspierania indywidualnych, wybitnych naukowców dzięki grantom European Research Council i ich pionierskich i przełomowych badań, premiujących doskonałość naukową, przybliżył rektorom i naukowcom Waldemar Kuett, dyrektor z Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady Badań Naukowych ERC. Z kolei o tym jak nawiązywać międzynarodowe kontakty dzięki finansowaniu unijnemu dostępnemu poprzez Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST rektorzy przedyskutowali z dyrektorem COST Ronaldem de Bruinem.

Autor: Biuro Wielkopolski w Brukseli

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497