Data publikacji w serwisie:

Szkoła Letnia już otwarta

28 lipca w Auli Lubrańskiego odbyło się otwarcie Szkoły Letniej, realizowanej w ramach projektu SteReOKultur, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej. Zgromadzonych przywitał prof. Rafał Witkowski, Prorektor UAM ds. współpracy międzynarodowej.

„Poprzez prawo dziedzictwa kulturowego ponad stereotypy – SteReOKultur” to program edukacyjny w języku niemieckim, realizowany na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Obejmuje on różnorodne aspekty i uwarunkowania dziedzictwa kulturowego, uwzględniając przy tym specyfikę kulturową regionu Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza Polski. Program jest skierowany do niemieckojęzycznych zagranicznych studentów i doktorantów – prawa i innych kierunków, zwłaszcza obejmujących prawne problemy dziedzictwa kulturowego. Dodatkowe informacje: https://stereokultur.amu.edu.pl/

Tegoroczna Szkoła Letnia potrwa do 3 sierpnia.

Fot. Martyna Płaczek

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048