Data publikacji w serwisie:

Szkoły doktorskie - jakie powinny być?

Szkoły doktorskie – czyli nowa forma kształcenia doktorantów, wprowadzona w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce będzie głównym tematem debat, które odbędą się dziś, 20 marca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorami spotkania zwanego NKN FORUM (czyli platformy do dyskusji na temat wdrażania Ustawy 2.0), są UMK oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Do grona partnerów merytorycznych zaproszono Krajową Reprezentację Doktorantów oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wśród prelegentów i moderatorów toruńskiej dyskusji są prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk, prorektor ds. kształcenia oraz prof. dr hab. Ryszard Naskręcki, prorektor ds. nauki i programów międzynarodowych UAM.

Podczas spotkania przedstawiciele różnych uczelni zaprezentują wdrażane przez siebie projekty szkół doktorskich. W sesji przedpołudniowej prof. R. Naskręcki przedstawi najważniejsze założenia Szkoły Doktorskiej UAM, jej strukturę oraz zasady funkcjonowania. Prof. B. Mikołajczyk poprowadzi seminarium poświęcone kształceniu w szkole doktorskiej, w szczególności konstruowaniu programów kształcenia, tworzeniu oferty dydaktycznej szkół doktorskich oraz ich powiązania z indywidualnym planem badawczym doktoranta. Prof. R. Naskręcki poprowadzi także seminarium poświęcone wyzwaniom związanym z tworzeniem indywidualnego planu badawczego oraz ustalaniem zasad oceny śródokresowej.

Wg organizatorów konferencji utworzenie szkół doktorskich, to "jedna z najważniejszych zmian wprowadzanych przez nowe Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, bo o poziomie nauki uprawianej w Polsce za kilka lat decydować będą dzisiejsi doktoranci. Dlatego niezwykle ważne jest stworzenie im warunków do twórczej wymiany myśli, zapewnienie udziału w badaniach naukowych na najwyższym poziomie i kontaktu z wybitnymi uczonymi. Nie bez znaczenia jest bezpieczeństwo socjalne. Odpowiedzią na te potrzeby mają być instytucje w Polsce zupełnie nowe – szkoły doktorskie"

Więcej informacji na stronie https://nkn.gov.pl/debata/debata-02/

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048