Data publikacji w serwisie:

Sztuczna Inteligencja, Cyberbezpieczeństwo, Biznes

10 czerwca na Wydziale Matematyki i Informatyki odbyło się wydarzenie pod hasłem:“Sztuczna Inteligencja, Cyberbezpieczeństwo, Biznes”. Była to okazja do poznania programu AI Tech oraz tematów badań prowadzonych w nowo powstałym Centrum Sztucznej Inteligencji UAM.

AI Tech to program dla pięciu wiodących polskich uczelni, koordynowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, którego celem jest wykształcenie kadry specjalistów ze sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa. We wrześniu 2022 kończy się pierwsza z dwóch edycji programu.

Podczas piątkowego wydarzenia przyszli absolwenci UAM prezentowali rezultaty projektów badawczo-rozwojowych opracowanych w czasie swojej edukacji. Projekty zostały podzielone na pięć kategorii: „cyberbezpieczeństwo”, „sztuczna inteligencja w edukacji”, „przetwarzanie języka naturalnego”, „sztuczna inteligencja w muzyce”, „analiza danych sportowych”.

Odbyła się także prezentacja Centrum Sztucznej Inteligencji, które powstało na UAM na przełomie 2021 i 2022 roku. Głównym celem powołania CSI jest prowadzenie badań z dziedziny sztucznej inteligencji na najwyższym światowym poziomie, których efekty będą wdrażane w gospodarce i będą miały istotny wpływ na poprawienie jakości życia w społeczeństwie. Centrum ma na celu integrację badań prowadzonych na rożnych wydziałach UAM, zapewniając efekt synergii wielu dyscyplin naukowych. Będzie także stwarzać warunki rozwoju dla ludzi młodych, oferując im atrakcyjne możliwości prowadzenia badań. Ponadto Centrum Sztucznej Inteligencji podejmować będzie współpracę z podmiotami gospodarczymi w celu wdrażania wyników badań naukowych w przemyśle oraz komercjalizować badania poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw (spółek typu spin off).

Prorektor UAM prof. Michał Banaszak oraz dyrektor CSI prof. Krzysztof Jassem z WMiI, przedstawili badania prowadzone w Centrum w pięciu zespołach roboczych: systemy dialogowe, lingwistyka historyczna, sztuczna empatia w roju, tłumaczenie automatyczne, wykrywanie fake-newsów.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048