Data publikacji w serwisie:

TeRRIFICA wspiera działania proklimatyczne w Aglomeracji Poznańskiej

Przygotowane przez zespół naukowców Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM innowacyjne narzędzie do mapowania partycypacyjnego (ang. crowdmapping) efektów zmian klimatu Mapuj Klimat wsparło uczestników nowatorskiego projektu DziałaMY dla klimatu! skierowanego do młodzieży z 25 szkół położonych na terenie Aglomeracji Poznańskiej.

Do urzędów miast i gmin, rad młodzieżowych, rad osiedli oraz rad sołeckich trafiły właśnie lokalne raporty mapowania klimatu, w których zgromadzono i opracowano opinie uczniów i ich rodzin (jako lokalnych społeczności) na temat obserwowanych w przestrzeni skutków zmian klimatycznych. Było to możliwe dzięki funkcji oznaczania na interaktywnej mapie punktów reprezentujących pozytywne bądź negatywne zmiany związane z komfortem termicznym, jakością powietrza, oddziaływaniem wiatru, dostępnością wody czy stanem gleby. Zgromadzony materiał może zostać wykorzystany przy kreowaniu lokalnej polityki ochrony środowiska, może pomóc w aktualizacji i monitorowaniu planów adaptacji do zmian klimatu.

Projekt „DziałaMY dla klimatu!” jest realizowany w formule partnerskiej przez Stowarzyszenie CREO, Stowarzyszenie Metropolia Poznań, Norsensus Mediaforum (Norwegia) i Ekologi Brez Meja (Słowenia). Projekt jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Przypomnijmy, w latach 2019-2022 zespół pracowników Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM pod kierunkiem Profesora Pawła Churskiego brał udział w realizacji międzynarodowego projektu TeRRIFICA (Horyzont 2020) wspierającego działania społeczne na rzecz klimatu w wybranych regionach w Europie. Właśnie w ramach tego projektu przygotowano innowacyjne narzędzie do mapowania partycypacyjnego (ang. crowdmapping) efektów zmian klimatu. W 2021 r. narzędzie zostało wykorzystane do opracowania Planu adaptacji do zmian klimatu Metropolii Poznań. Rok później przyczyniło się do powstania podobnego planu dla Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048