Data publikacji w serwisie:

„The Gate to Mesopotamia” - jak książka, w której nie trzeba przewracać kartek

Nowatorskie rozwiązanie w zakresie publikacji badań naukowych – portal „The Gate to Mesopotamia” utworzony przez naukowców z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu właśnie wystartował. Strona, która pozwala na interaktywną wymianę informacji i wniosków między badaczami, będzie wykorzystywana do udostępniania danych pozyskanych w trakcie prowadzonych lub niedawno zakończonych projektów terenowych realizowanych przez Instytut Archeologii UAM na terenie Mezopotamii.

- Celem utworzenia strony jest popularyzacja osiągnięć polskich badaczy bliskiego wschodu na arenie międzynarodowej – tłumaczy jeden z twórców strony, prof. Rafał Koliński, kierownik Zakładu Archeologii Cywilizacji Śródziemnomorskich na Wydziale Historycznym UAM. – Narzędzie pozwala publikować wyniki dotychczasowych badań, zarówno terenowych jak i laboratoryjnych, oraz wyniki pozyskiwane na bieżąco i w trakcie realizacji przyszłych projektów. Przyspieszy to nie tylko sam proces publikacji, ale udostępni materiał badaczom szukającym analogii i zainteresowanym wymianą poglądów, dyskusją czy polemiką. Umożliwi zapewnienie dostępu do całości danych zgromadzonych w wyniku realizacji projektów terenowych, wynikających często z ograniczenia pojemności publikacji książkowych. Łatwość nawigacji, atrakcyjny estetycznie i przystępny sposób prezentacji materiału podnosi jego walory poznawcze. Jednocześnie interaktywność portalu spowoduje, że będzie on też platformą wymiany wiedzy i poglądów, przyspieszając w ten sposób obieg informacji naukowej poprzez pominięcie długotrwałego procesu publikacji na papierze – wyjaśnia profesor.

- Portal pokazuje jak w dzisiejszej nauce ważne jest coś co nazywamy widzialnością – mówi prof. Ryszard Naskręcki, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej. – Dzisiaj nie wystarczy zrobić badania i je   dobrze opisać, ale ważne jest również to, gdzie wyniki będą prezentowane. Przygotowana platforma internetowa to przykład  na prezentację znakomitych badań i ciężkiej organicznej pracy międzynarodowej grupy archeologów, którzy wynikami swoich badań chcą pochwalić się przed całym światem – dodaje.

Portal podzielony jest na trzy „bramy”, z których każda jest odrębną publikacją materiału pozyskanego w trakcie wykopalisk i badań powierzchniowych. Każda z bram dzieli się na rozdziały ułatwiające badaczowi poruszanie się po materiale, który go interesuje: rodzaju znalezisk, surowcu, okresie historycznym, krainie geograficznej.

Na stronę możliwe są dwa poziomy dostępu: otwarty, umożliwiający przeglądanie i kopiowanie danych, oraz dostępny dla profesjonalistów na podstawie loginu i hasła nadawanego przez administratora strony. Zarejestrowani użytkownicy portalu będą mogli komentować zamieszczone materiały, dodawać własne materiały porównawcze i wymieniać się informacjami. Korzystanie ze strony „The Gate to Mesopotamia” jest bezpłatne. (ak)

Dodatkowe informacje dostępne są w załączniku. „Bramę do Mezopotamii” można znaleźć pod adresem: http://thegatetomesopotamia.amu.edu.pl

Portal internetowy „The Gate to Mesopotamia” – synergia nowych narzędzi publikacji naukowych. Zadanie finansowane w ramach umowy 619/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

fot. Adrian Wykrota

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497