Data publikacji w serwisie:

Torfowiska na COP26

W niedzielę, 31 października, rozpocznie się konferencja ONZ COP26 w sprawie zmian klimatu. Wydarzenie odbędzie się w Glasgow, pod przewodnictwem Wielkiej Brytanii i Włoch. Przy tej okazji prof. Mariusz Lamentowicz z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM mówi o najnowszym raporcie IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), w którym zacytowano artykuł uniwersyteckich naukowców.

- W najnowszym raporcie IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) „Climate Change 2021, The Physical Science Basis”, opublikowanym 7 sierpnia 2021 r., powołano się na artykuł naukowców z Pracowni Ekologii Zmian Klimatu, Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. W środowisku naukowym i w mediach raporty IPCC są powszechnie postrzegane jako najbardziej wszechstronne i wiarygodne w ocenie zmian klimatu. Ostatni raport IPCC jest ważnym źródłem informacji o antropogenicznych skutkach zmian klimatu i nie pozostawia złudzeń - zmiany są wyraźne, a ich skutki będą narastać wraz ze wzrostem średniej temperatury globu – mówi prof. Mariusz Lamentowicz.

Jak dodaje, dokument w tym zakresie cytuje artykuł naukowców z Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP oraz UAM (mgr inż. Kamila M. Harenda, prof. dr hab. Mariusz Lamentowicz, mgr inż. Mateusz Samson oraz dr hab. prof. UPP Bogdan H. Chojnicki) pt. The role of peatlands and their carbon storage function in the context of climate change. (2018) In: Interdisciplinary Approaches for Sustainable Development Goals: Economic Growth, Social Inclusion and Environmental Protection [Zielinski, T., I. Sagan, and W. Surosz (eds.)]. Springer, Cham, Switzerland, pp. 169–187, doi:10.1007/978-3-319-71788-3_12.

- Artykuł mówi o tym, że torfowiska to unikalne siedliska, które zajmują około 3% powierzchni lądu i charakteryzują się dużą wrażliwością na klimat. Te bardzo złożone ekosystemy wpływają zarówno na obieg wody, jak i na obieg węgla w skali lokalnej i globalnej. Torfowiska są również cennymi ekosystemami ze względu na swoje właściwości łagodzące w postaci powodzi lub erozji gleby, a także mogą magazynować i filtrować wodę w krajobrazie. W wyniku dużej wilgotności mogą również gromadzić duże ilości węgla, co powoduje, że torfowiska ochładzają klimat. Z drugiej strony zmagazynowany węgiel może być uwalniany do atmosfery w wyniku spadku wilgotności i przyspiesza to procesy globalnego ocieplenia. Oprócz zmian klimatycznych, torfowiska podlegają presji spowodowanej działalnością człowieka, taką jak zmiany użytkowania gruntów lub pożary. Ochrona i odtwarzanie torfowisk mogą zarówno łagodzić zmiany klimatyczne, jak i zaburzenia bilansu wodnego. W pracy przedstawiono przegląd stanu i cech torfowisk w kontekście zmian klimatycznych i zaburzeń wywołanych działalnością człowieka – wyjaśnia prof. M. Lamentowicz.

Jak dodaje naukowiec: - Na konferencji COP26 torfowiskom jest poświęcony specjalny pawilon, który będzie promował ich znaczenie dla walki z globalnym ociepleniem. Aby przekazać nasze przesłanie, że świat musi chronić, przywracać i gospodarować w sposób zrównoważony torfowiskami dla dobra przyszłych pokoleń.

Fot. M. Lamentowicz

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

4048