Data publikacji w serwisie:

Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie

15-16 lutego w Kazimierzu Biskupim odbędzie się 23. Sympozjum Teologiczno-Familiologiczne pt. „Towarzyszenie małżeństwu i rodzinie”, współorganizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Rozwój społeczny, moralny, kulturowy, ekonomiczny i polityczny państwa i narodu jest ściśle zależny od akceptowanego prawnie modelu, trwałości więzi i tożsamości antropologicznej małżeństwa i rodziny. Z tej racji powinny one podlegać szczególnej ochronie ze strony państwa i Kościoła. Obecnie nasilające się negatywne procesy społeczno-kulturowe zmierzają do depopulacji rodzin, dekonstrukcji więzi małżeńsko-rodzinnych i redefinicji tożsamości antropologicznej małżeństwa. Profesjonalne towarzyszenie, obejmujące zarówno indywidualną pracę z rodziną, jak i wprowadzanie rozwiązań systemowych, ma za cel nie tylko możliwie kompleksowe rozwiązywanie sytuacji trudnych i nieprawidłowych, ale pierwszoplanowo wzmacnianie poprawnie funkcjonujących małżeństw i rodzin na kolejnych etapach rozwoju w zakresie ich społecznej funkcjonalności, internalizacji systemu wartości, afirmacji godności osobowej i komplementarności członków oraz realizacji normy ewangelicznej.

Przedmiotem namysłu uczestników 23. Sympozjum Teologiczno-Familiologicznego w Kazimierzu Biskupim jest wieloczynnikowo uwarunkowany proces towarzyszenia małżeństwu i rodzinie dokonujący się w zróżnicowanych sytuacjach i kontekstach. Prelegenci rozpatrzą problematykę zmiany paradygmatu współczesnej rodziny, sakramentalności i tożsamości antropologicznej małżeństwa, dynamiki i zagrożeń miłości małżeńskiej, realizacji zadań prokreacyjnych i wychowawczych. Starannej analizie zostanie poddana specyfika towarzyszenia rodzinie w warunkach rodzicielstwa zastępczego, niesakramentalności związku rodziców, pracy penitencjarnej z osadzonym członkiem rodziny, udziału żołnierza w misji zagranicznej, opieki sprawowanej nad seniorami czy śmierci samobójczej dziecka. Nieodłączonym elementem kazimierzowskich konferencji jest wnikliwe studium formacji małżeństw i rodzin w ruchach duszpasterskich. W tym roku uwaga uczestników będzie zwrócona na Opus Dei i Equipes Notre-Dame. Całość rozważań dopełni prezentacja aktualnej strategii towarzyszenia małżeństwu i rodzinie opracowana i wdrażana w Kościele katolickim w Polsce.

Organizatorem 23. Sympozjum Teologiczno-Familiologicznego jest Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu we współpracy z Wyższym Seminarium Duchownym Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, Polskim Stowarzyszeniem Familiologicznym, Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół Poznański”, Akademią Katolicką w Warszawie i Gminą Kazimierz Biskupi. Obrady przyjmują formę hybrydową i będą realizowane stacjonarnie w Gminnym Domu Kultury w Kazimierzu Biskupim oraz za pośrednictwem transmisji internetowej  na kanale YT Blogpressportal.

W tym roku kazimierzowskie sympozjum jest połączone z Walnym Zebraniem Członków Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, którzy podsumują działalność towarzystwa z okresu trzech ostatnich lat i wybiorą nowy zarząd.

Dokumenty

Nazwa Data
Plik umieścił(a)
Pobierz plik
KB-2023-program-01.02.2023.pdf 14.02.2023 Przemysław Stanula
PDF
Pobierz PDF KB-2023-program-01.02.2023.pdf(1.3 MB)

Kontakt

Przemysław Stanula

4497