Data publikacji w serwisie:

Transport darów na Ukrainę

Z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wyruszył transport darów dla Ukrainy. Trafią do Uniwersytetu w Humaniu,
Uniwersytetu Przykarpackiego w Iwanofrankowsku, Kijowskiego Uniwersytetu
Narodowego im. Tarasa Szewczenki oraz Uniwersytetu im Karazina w
Charkowie. Cały TIR wyładowany paletami wyruszył spod Centrum Zaawansowanych Technologii UAM. Wiezie przede wszystkim odzież, jedzenie, środki higieniczne i wodę.

- Mam nadzieję, że transport bezpiecznie trafi na Ukrainę i ucieszy obdarowanych - powiedziała z-ca kanclerza UAM Maria Buzińska.
fot. P. Stanula

Kontakt

Przemysław Stanula

618294497