Data publikacji w serwisie:

Trzy dekady polskiej transformacji - perspektywa geograficzna

Zespół pracowników Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM przygotował publikację „Three Decades of Polish Socio-Economic Transformations. Geographical Perspectives", która właśnie ukazała się nakładem wydawnictwa Springer. Monografia, której redaktorami są prof. dr hab. Paweł Churski i prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek, powstała przy współpracy m.in. z prof. Leszkiem Balcerowiczem (SGH Warszawa), prof. Grzegorzem Gorzelakiem (UW Warszawa), prof. Andrés Rodríguez-Pose (LSE Londyn) oraz prof. Peterem Nijkampem (Vrije Universiteit Amsterdam).

Publikacja analizuje i omawia systematyzację polskich przemian społeczno-gospodarczych ostatnich trzech dekad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich przestrzenne konsekwencje.

Rok 1989 to początek procesu transformacji ustrojowej w Polsce i innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Polska transformacja obejmowała przejście od systemu socjalistycznego do demokracji parlamentarnej oraz z gospodarki nakazowej do gospodarki rynkowej. Ze względu na głęboki kryzys gospodarczy, którego kulminacją był rok 1988 oraz wypracowany i realizowany w Polsce pokojowy model zmian, skala i sposób realizacji różnych inicjatyw był bezprecedensowy i miał konkretne implikacje. Transformacja otworzyła polskie społeczeństwo i polską gospodarkę na wpływ globalnych zmian społeczno-gospodarczych, wywołując kolejne przeobrażenia, często nakładające się na siebie pod względem przyczyn i skutków.

- Celem publikacji jest przedstawienie przebiegu i efektów, w szczególności terytorialnych, transformacji społeczno-gospodarczej Polski w latach 1990–2020 - mówi prof. Paweł Churski, dziekan WGSEiGP. - Analiza obejmuje kluczowe aspekty tej transformacji, zilustrowane odniesieniami do koncepcji i teorii rozwoju, literaturą krajową i zagraniczną, własnymi badaniami empirycznymi oraz istniejącymi lub nowo rozwijanymi modelowymi podejściami do transformacji w wymiarze terytorialnym. Książka jest skierowana do badaczy i studentów geografii, gospodarki przestrzennej, ekonomii i biznesu, socjologii i nauk politycznych, publicznych i prywatnych instytutów badawczych, pracowników organów rządowych i korporacji, konsultantów administracji publicznej, dziennikarzy i decydentów - wyjaśnia naukowiec.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie wydawnictwa: https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-031-06108-0#toc

Kontakt

Agnieszka Książkiewicz

61 829 4048